• Ook tijdens het seizoen 2020/2021 worden de trainers van onze jeugdteams weer begeleid door René van der Kooij van All Sports Academy. Rene van der Kooij is in het dagelijks leven trainer van de 3e divisieclub Hercules uit Utrecht en richtte in 2012 All Sports Academy op. ASA heeft specialisten in dienst die sportclubs begeleiden op technisch vlak. Adviserend en uitvoerend, met als doel spelers, trainers en vooral een club sterker te maken. 

  De trainers zijn onderverdeeld in drie groepen:
  - Trainers selectieteams
  - Trainers basisteams
  - Trainers onderbouw

  Bij de trainers van de selectieteams ligt het accent op het tactische aspect. Voetballen vanuit je positie en vanuit het gewenste spelsysteem van S.V. Lopik. Wedstrijden worden opgenomen én daarna geëvalueerd met elkaar, om vervolgens het voetbalprobleem te analyseren en trainbaar te maken.

  Bij de trainers van de basisteams ligt het accent op het technische aspect en een aantal aspecten op het tactisch gebied. In overleg met de trainers wordt door René van der Kooij een aantal demonstratie-oefeningen gedaan tijdens de trainingen, die de trainers vervolgens verder kunnen uitbouwen.

  Bij de trainers van de onderbouw ligt het accent op het technische deel. Ook hier verzorgt René van der Kooij demonstratie-oefeningen.

  De bijeenkomsten worden éénmaal per zes weken georganiseerd, waarin accenten en trainingsoefeningen voor de komende periode worden doorgenomen.