• Om concreet invulling te geven aan ons beleidsplan werken wij al jarenlang samen met voetbalacademie All Sports Academy. Ook dit seizoen krijgen onze trainers - onder de bezielende leiding van Réne van der Kooij - concrete handvatten om tijdens de trainingen toe te passen.

  De trainers zijn in drie groepen ingedeeld:

  - de trainers van de onderbouw

  - de trainers van de basisteams

  - de trainers van de selectieteams

  Eén keer per zes weken komen de trainers bij elkaar.

  Bij de onderbouw en de basisteams bezoekt René van der Kooij, samen met Johan Lamens, de trainingen van de teams. Direct na de training vindt er een evaluatie plaats en worden trainingsaccenten voor de komende periode besproken. De nadruk ligt hier voornamelijk op de pass, trapvormen en positiespel (bijvoorbeeld waar en wanneer vrijlopen, wanneer wel of niet passen, omschakelen, kwaliteit van de pass).

  Bij de trainers van de selectieteams werken we vanuit de speelwijze. In het verlengde hiervan worden wedstrijden opgenomen om vervolgens aan de hand hiervan de voetbalproblemen te inventariseren. Daaropvolgend wordt er gekeken hoe wij dit bij de selectieteams trainbaar kunnen maken, rekening houdend met de speelwijze en de taken die bij de diverse posities in het veld horen.