• Bestuur

  S.V. Lopik heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van waarden en normen binnen de club en is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de vereniging.

  Daarbinnen moet het beleid van de verschillende commissies passen. Het bestuur hecht grote waarde aan eenduidig beleid. Alle commissies samen dienen alle taken binnen de vereniging te beslaan, uitgezonderd bestuurstaken. Taken worden aan commissies toegekend op basis van het doel en aard van de commissie. Aan iedere commissie wordt een grote mate van zelfstandigheid toegekend voor de uitoefening van taken binnen hun taakgebied. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. Iedere commissie heeft een contactpersoon vanuit het bestuur. Het bestuur komt minimaal één keer per maand bijeen voor overleg betreffende bestuurlijke zaken en aandachtspunten die via de contactpersonen uit de commissies voortkomen. De contactpersoon neemt relevante punten weer mee in de eerstvolgende commissievergadering. Het bestuur treedt in overleg met externe partijen, zoals gemeente, KNVB en andere partijen.

  Het bestuur van S.V. Lopik geeft leiding aan datgene wat bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Het beginsel van het bestuur komt tot uitdrukking in het feit dat het bestuur bestuurt voor alle leden, vrijwilligers, teams en commissies. Bovendien dient elke bestuurder samen te werken met zijn medebestuurders wat tot uitdrukking komt in de eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel. Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter + Algemene zaken
  Robert Bakker
  E voorzitter@svlopik.nl

  Secretaris
  Lois Belo
  E info@svlopik.nl

  Penningmeester
  Ernst Peter Scheffer
  T (06) 30 11 81 00 | E penningmeester@svlopik.nl

  Voetbaltechnische zaken
  Johan Lamens (Senioren)
  E vtzsenioren@svlopik.nl

  Jacco Borst (Jeugd)
  E vtzjeugd@svlopik.nl

  Richard Counotte (Wedstrijdzaken)
  E wedstrijdzaken@svlopik.nl

  PR & Sponsoring
  Jelle Lamens
  E sponsoring@svlopik.nl

  Activiteiten
  Vacant
  activiteiten@svlopik.nl