• Business Club

  Business Club S.V. Lopik

  We kunnen vaststellen dat voetbalvereniging S.V. Lopik sinds een aantal jaren flink in de lift zit. Ons complex is opgeknapt, de kantine heeft een make-over gehad, het bestuur van de vereniging is op orde, de jeugdafdeling staat als een huis en ons 1e elftal speelt in de 3e klasse. Een logische en belangrijke volgende stap binnen de vereniging was begin 2017 de oprichting van een Business Club. 

  Business Club S.V. Lopik (BCL) heeft een tweetal doelstellingen. Allereerst wil BCL een platform creëren van en voor ondernemers c.q. bedrijven die S.V. Lopik een warm hart toedragen. BCL biedt hiervoor de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en op informele manier te netwerken. Om dit te realiseren is er een speciale ruimte in de kantine ingericht. Deze ruimte wordt gebruikt tijdens een aantal geselecteerde wedstrijden van het eerste elftal. Bovendien zal er twee maal per jaar een extra activiteit worden georganiseerd door het bestuur van BCL.

  Ten tweede stelt BCL zich als doel de vereniging financieel te (onder) steunen. Vanuit de contributie van de businessclubleden zal stichting BCL de gelden als volgt verdelen:

  - 30% van de inkomsten is beschikbaar voor de jeugd van S.V. Lopik
  - 20% van de inkomsten is beschikbaar voor de selectie van S.V. Lopik (absoluut geen betaling aan spelers!)
  - 20% van de inkomsten is beschikbaar voor overige zaken
  - 30% van de inkomsten is beschikbaar voor BCL om de activiteiten te bekostigen 

  Om lid te worden van BCL vragen wij een vergoeding van € 500,-- (excl. btw) per seizoen. Wij streven de komende jaren naar minimaal 40 deelnemende ondernemers/bedrijven. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de huidige sponsors van S.V. Lopik. Wij beseffen immers dat er extra geld nodig is om de vereniging succesvol verder te ontwikkelen.

  Wij nodigen u van harte uit lid te worden van onze businessclub. Mocht u vragen hebben over het lidmaatschap, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Neem de stap en word ook lid van Business Club S.V. Lopik.

  Hartelijke groet,

  Bestuur Business Club S.V. Lopik

  Tony Haars  (06 – 18 65 39 31)

  Leon Versluis (06 – 30 71 27 45)

  bcl@svlopik.nl