• Contributie

  Contributie 2020/2021

  Het vastgestelde bedrag geldt voor een heel seizoen en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Contributiegelden worden middels automatische incasso geïncasseerd. Deze incassoronde vindt in de regel medio september plaats.

  Bij aanmelding tijdens het lopende seizoen wordt de contributie naar rato vastgesteld en direct geïncassseerd. Bij afmelding tijdens het lopende seizoen vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

  CONTRIBUTIETARIEVEN SEIZOEN 2020/2021

  Senioren (> 18 jaar) € 190,-
  Junioren (JO14 t/m JO19) € 120,-
  Pupillen (JO8 t/m JO13) € 95,-
  Mini-pupillen (JO6 en JO7) € 65,-
  Donateurs € 60,-
  Senioren 40+ € 90,-