• Contributie

  Contributie 2022/2023

  De contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2022. Onderstaand de tabel met de contributiebedragen.

  Het vastgestelde bedrag geldt voor een heel seizoen en dient vooruitbetaald te worden. Contributiegelden worden via een automatische incasso geïncasseerd. Deze incassoronde vindt in de regel medio september plaats.

  Bij aanmelding tijdens het lopende seizoen wordt de contributie naar rato vastgesteld en direct geïncassseerd. Bij afmelding tijdens het lopende seizoen vindt geen restitutie van de betaalde contributie plaats.

  CONTRIBUTIETARIEVEN SEIZOEN 2022/2023

  Senioren (> 18 jaar) € 195,-
  Junioren (JO14 t/m JO19) € 125,-
  Pupillen (JO8 t/m JO13) € 100,-
  Mini-pupillen (JO6 en JO7) € 65,-
  Donateurs € 60,-
  Senioren 40+ € 95,-