• Het huidige seizoen 2020/2021 moeten we door de coronacrisis als een verloren seizoen beschouwen. Onze leden hebben – tot onze grote teleurstelling – nauwelijks kunnen trainen en spelen. Hoewel dat voor al onze leden een grote impact heeft gehad, zijn de senioren dit seizoen wel bijzonder hard getroffen. Zij hebben een groot deel van het seizoen niet op het veld kunnen staan, ook niet om te trainen.

    In het verlengde hiervan heeft het bestuur besloten de contributie voor de senioren - die in het huidige seizoen 2020/2021 lid zijn geweest - in het aankomende seizoen 2021/2022 eenmalig met € 40,- te verlagen tot € 150,-. Voor de senioren 40+ wordt de contributie eenmalig met € 20,- verlaagd. Dat legt een fiks beslag op de begroting van onze club, die door corona toch al onder druk staat, maar wij menen als bestuur dat een financiële compensatie voor senioren op z’n plaats is. Financieel gezien achten we dat ook verantwoord, aangezien we gebruik hebben kunnen maken van een aantal steunmaatregelen.

    Tot slot willen we nogmaals iedereen bedanken die - op welke wijze dan ook - een bijdrage hebben geleverd aan S.V. Lopik. Zonder deze bijdrage hebben wij immers geen bestaansrecht. Dus dank aan iedereen die ons een warm hart toedraagt! We hopen dat je dat ook in de toekomst wilt blijven doen.

    Het bestuur van S.V. Lopik