• Het bestuur van S.V. Lopik verzoekt haar leden, ouders van jeugdleden en alle bezoekers aan het sportpark van S.V. Lopik het onderstaande aandachtig door te nemen. Als we ons allemaal aan de richtlijnen houden, dan beperken we de kans op besmetting en krijgen we de verspreiding van het coronavirus onder controle.

  Vanaf zaterdag 25 september hoeven Nederlanders geen 1,5 meter afstand meer te houden. Dat betekent dat er geen beperkingen meer gelden voor voetballers op en supporters langs de velden.

  Sportkantines vallen onder regelingen zoals die gelden voor de horeca. Dit betekent dat afstand houden niet meer hoeft. Je hebt echter wel een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot een sportkantine. Er is wel een uitzondering: zo heb je GEEN coronatoegangsbewijs nodig voor het gebruik van de terrassen buiten en voor het afhalen van eten en drinken in de kantine.

  Verder blijven de basisregels van toepassing. Dus:

  - Was regelmatig je handen met zeep.
  - 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  - Schud geen handen.
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  - Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  - Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38° C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  - Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).

  Wij doen een dringend beroep op alle bezoekers van ons sportpark om zich hieraan te houden.

  Bestuur S.V. Lopik

  Protocol verantwoord sporten bij S.V. Lopik