• Basisregels verantwoord sporten bij S.V. Lopik

  Het bestuur van S.V. Lopik verzoekt haar leden, ouders van jeugdleden en alle bezoekers aan het sportpark van S.V. Lopik het onderstaande aandachtig door te nemen. Als we ons allemaal aan de richtlijnen houden, dan beperken we de kans op besmetting en krijgen we de verspreiding van het coronavirus onder controle.

  Het demissionair kabinet heeft per 13 november de volgende nieuwe coronamaatregelen aangekondigd:

  - Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

  - Je hebt voor het betreden van een binnenruimte van onze sportlocatie, zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, kantine en het buitenterras, een geldig coronatoegangsbewijs nodig.

  Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

  Wij doen een dringend beroep op je om zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het kunnen betreden van alle binnenruimtes en het buitenterras.

  Verder blijven de basisregels van toepassing. Dus:

  - blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Ook als je al geprikt bent.
  - was regelmatig je handen met zeep.
  - houd 1,5 meter afstand van anderen.
  - schud geen handen.
  - hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

  Dank voor je medewerking!

  Bestuur S.V. Lopik