• Over S.V. Lopik

  Levendige vereniging
  Al 70 jaar lang is S.V. Lopik een levendige, aantrekkelijke en sfeervolle vereniging.Een echte dorpsvereniging zonder opsmuk, laagdrempelig en met een mooie aansluiting op de Lopikse gemeenschap. Tegelijkertijd een vereniging met een duidelijke doelstelling: het moet levendig, aantrekkelijk en sfeervol zijn, met een grote aantrekkingskracht op jong en oud in Lopik en omgeving. Bovendien kan bij S.V. Lopik ieder lid binnen zijn mogelijkheden maximaal en met veel plezier sportief presteren. Zo levert de vereniging ook een bijdrage aan de vorming van de jeugd door het gedoseerd aanreiken van algemeen aanvaarde waarden en normen.

  Oprichting
  Na de eerste ledenvergadering op 13 juni 1953 werd besloten tot het oprichten van ‘Voetbalvereniging Lopik’. Het eerste jaar speelde Lopik met twee elftallen op het land van boer Faaij in Cabauw. Kleedkamers waren er toen nog niet. En water om te wassen haalde men uit de Wetering. Vanaf seizoen 1954/1955 kon er in Lopik gevoetbald worden, omdat inmiddels het hoofdveld (huidige veld 2) was aangelegd door Heidemij. Op 23 oktober 1954 was het zover en werd op het nieuwe veld een openingswedstrijd gespeeld tegen Bunnik.

  Van V.V. Lopik naar S.V. Lopik
  Op maandag 12 september 1972 werd een contactavond gehouden, waarvoor een groot gedeelte van het bedrijfsleven was uitgenodigd. Doel van deze avond was financiële steun te verkrijgen voor de bouw van zes kleedkamers en voor het plaatsen van verlichting. De beschermheren van V.V. Lopik, de heren J.C.W. Kouwen en J. van Leeuwen, brachten echter voor het bestuur een geheel nieuw aspect naar voren. Zij zagen de accommodatie in een groter verband. Bovendien was hun steun niet alleen gericht op de voetbalvereniging. Naast de bouw van de kleedkamers was het wenselijk in fase twee een groot centraal gelegen clubhuis op te richten voor overige takken van sport, zoals tafeltennis, biljarten, dammen en judo. In het verlengde hiervan kwam er een statutenwijziging en werd ‘Voetbalvereniging Lopik’ gewijzigd in ‘Sportvereniging Lopik’. Op vrijdag 16 augustus 1974 werd op het gemeentelijk sportterrein de nieuwe kleedaccommodatie van S.V. Lopik in gebruik genomen. 

  Vanaf de start is S.V. Lopik een zaterdagvereniging en op dit moment beschikt S.V. Lopik  over drie velden, een pupillenveld en een trainingsveld. S.V. Lopik is ingedeeld in district West 1 van de KNVB en neemt in competitieverband deel met zeven seniorenteams en negen jeugdteams.

  Vrijwilligers
  Een vereniging als S.V. Lopik kan alleen maar bestaan vanwege haar leden. Natuurlijk is het overgrote deel van deze leden lid om te kunnen voetballen, maar er is een overgrote groep niet-spelende leden. Zij zijn lid van S.V. Lopik omdat ze hier gevoetbald hebben of omdat ze de vereniging een warm hart toedragen. Juist onder deze niet-spelende leden zien we veel vrijwilligers, die noodzakelijk zijn voor onze vereniging. Ze onderhouden immers het clubgebouw, zij zorgen dat de velden er zo goed mogelijk bijliggen en dat het complex er netjes en opgeruimd uitziet. Ook trainers, leiders, scheidsrechters, coördinatoren, het kantineteam, het bestuur en vele andere vrijwilligers dragen hun steentje bij om het voortbestaan van de club te kunnen waarborgen. Alleen met voldoende vrijwilligers kan S.V. Lopik de kwaliteit van de club hoog houden en de onderlinge verbondenheid vergroten. 

  Sponsoring
  Sponsoring is voor S.V. Lopik van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging immers de mogelijkheid om de benodigde materialen aan te schaffen, wedstrijdkleding te kopen, de accommodatie te onderhouden en een breed scala aan activiteiten te organiseren. Uiteindelijk komt dit de uitstraling en de levendigheid van S.V. Lopik en haar leden ten goede. Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging. Meer informatie over alle sponsormogelijkheden is te vinden op svlopik.nl/sponsoring. 

  Toekomst
  S.V. Lopik heeft als vereniging met veel uitdagingen te maken. Daarbij is het van belang oog te houden voor de toekomstbestendigheid van S.V. Lopik. In dat kader besteedt S.V. Lopik veel tijd en aandacht aan haar beleidsplan op het gebied van voetbaltechnische zaken en maakt de Lopikse verenging concrete plannen voor haar complex. Zo wordt er nog steeds gekeken naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld en het vernieuwen van de kleedkamers. Ten slotte besteedt S.V. Lopik veel aandacht aan het werven van jeugdleden. Wil je meer informatie over een lidmaatschap? Kijk dan op svlopik.nl/lid-worden.