• De overheid heeft besloten dat sportkantines vanaf 1 juli 2020 - in het kader van de versoepelingen van de coronamaatregelen - weer opgestart kunnen worden. In het verlengde hiervan is besloten onze kantine vanaf zaterdag 4 juli vanaf 14:00 uur weer open te stellen. We zullen ons wel moeten houden aan de richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca.

  DE REGELS VOOR 'BINNEN' EN 'BUITEN'

  • Desinfecteer jouw handen voordat je naar binnengaat. Bij de ingang is een hygiënezuil opgesteld. Deze zuil beschikt over een dispenser met desinfecterende handgel, een papierrol om de handen droog te maken en een prullenbakje.
  • In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in onze kantine, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • Ook op het terras ben je verplicht aan een tafeltje zitten. En ook hier geldt: 1,5  meter afstand.
  • Volg uitsluitend de aangeven routes in de kantine en op het terras. Let op: de ingang van de kantine is nu de terrasdeur naast de kantine. Als uitgang gebruik je de deur onder het balkon (= normale ingang). In de kantine en op het terras geldt dus eenrichtingsverkeer!
  • Eén persoon per tafel/team doet de bestelling aan de bar. Dat kan alleen in de hoek bij het keukenluik. 
  • Maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimten.
  • Verplaats geen tafels en/of stoelen.
  • Volg eventuele aanwijzingen van het kantineteam en bestuursleden altijd op.
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden.
  • Blijf weg van drukke plekken.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen!

  We rekenen erop dat iedereen z’n verantwoordelijkheid neemt, zodat we het samen veilig, verantwoord en leuk houden. Naleven van de gestelde regels is van groot belang! Hiermee voorkomen we dat we als vereniging hoge boetes krijgen en in het uiterste geval de kantine weer dicht moet. Dank voor je medewerking!