• Aanmelden bij de vereniging
  Aanmelding van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden via de website www.svlopik.nl. De ledenadministratie wordt verzorgd door Eljo Timmer.  Zij is bereikbaar per telefoon (06) 5335 1623 of e-mail: ledenadministratie@svlopik.nl. U kunt op de website de aanmeldingspagina invullen met de gevraagde gegevens, waar u zich ook kunt aanmelden voor een vrijwilligerstaak binnen onze vereniging.

  Leden vanaf 16 jaar en ouder moeten tevens een kopie van hun legitimatie inleveren bij de ledenadministratie. Voor nieuwe leden van 16 jaar en ouder geldt een legitimatieplicht.

  Na aanmelding ontvangen nieuwe leden via de coƶrdinator van de betreffende jeugdafdeling, zo spoedig mogelijk informatie over de teamindeling, de namen van de leider, trainer en de trainingstijden.

  WIJZIGING VAN UW ADRESGEGEVENS ETC.
  Ook bij een wijziging in uw adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of e-mail adres  verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven (e-mail ledenadministratie@svlopik.nl.

  OVERSCHRIJVING VAN / NAAR EEN ANDERE VERENIGING
  Indien een speler / speelster overstapt van een andere vereniging naar S.V. Lopik, dan dient de speler dit bij zijn of haar huidige vereniging te melden en zich aan te melden bij S.V. Lopik. Dit kan door middel van het invullen van de aanmeldingspagina. Na de aanmelding zal S.V. Lopik de gegevens invoeren in Sportlink en zal de KNVB na akkoord van de oude club de overschrijving verwezenlijken. De termijn voor overschrijving sluit op 15 juni om 24:00 uur.

  Dezelfde procedure geldt indien een speler van S.V. Lopik overstapt naar een andere vereniging. In dat geval dient tijdig het lidmaatschap bij S.V. Lopik schriftelijk opgezegd te worden.

  BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP AAN HET EINDE VAN HET VOETBALSEIZOEN
  Wanneer u uw lidmaatschap wilt beƫindigen, dient u dit uiterlijk op 15 juni van het lopende voetbalseizoen aan de ledenadministratie - schriftelijk - kenbaar te maken. Indien u zich niet tijdig afmeldt, wordt de contributie voor het komende seizoen nog volledig in rekening gebracht omdat S.V. Lopik in een dergelijke situatie ook nog een volledig jaar voor u moet afdragen aan de KNVB.