• Missie

  Doelstellingen van S.V. Lopik
  S.V. Lopik heeft als doelstelling een goede, levendige, aantrekkelijke en sfeervolle voetbalvereniging op te zetten en in stand te houden, met een grote aantrekkingskracht op jong en oud in Lopik en omgeving. Bij S.V. Lopik kan ieder lid binnen zijn mogelijkheden maximaal en met veel plezier sportief presteren. Zo levert de vereniging ook een bijdrage aan de vorming van de jeugd door het gedoseerd aanreiken van algemeen aanvaarde waarden en normen. De leden van S.V. Lopik hoeven daarvoor maar een paar spelregels te kennen en er vanzelfsprekend ook naar te handelen.

  Zorg voor de mensen die je ontmoet S.V. Lopik vindt het vanzelfsprekend dat je: - je verantwoordelijk voelt voor de goede sfeer - ook oog hebt voor mensen die je misschien wat minder aanspreken - andere mensen kansen gunt Iedereen zal het dan ook begrijpen dat we daarom het buitensluiten van anderen niet accepteren.

  Zorg voor je eigen spullen en voor de sportaccommodatie S.V. Lopik vindt het vanzelfsprekend dat je: - zuinig bent op de spullen van jezelf én van anderen - zuinig bent op het voetbalcomplex van S.V. Lopik, met alles wat daarbij hoort. Iedereen zal begrijpen dat we daarom vernielen, afval achterlaten, bekladden en het ontvremen van andermans spullen niet accepteren.

  Je respecteert anderen zoals ze zijn S.V. Lopik vindt het vanzelfsprekend dat je:

  • iedereen als gelijkwaardig behandelt
  • accepteert dat anderen anders denken en anders zijn dan jijzelf
  • je eerlijk en open opstelt tegenover anderen Iedereen zal dus begrijpen dat we beledigen, pesten, fysiek en verbaal geweld en discriminatie niet accepteren.

  Je haalt er zowel bij jezelf als bij anderen uit wat er in zit S.V. Lopik vindt het vanzelfsprekend dat je:

  • mag worden wie je bent 
  • kansen pakt en uitdagingen aangaat 
  • je sportief ontwikkelt in (samen)spel en anderen hier ook in stimuleert Dus hinder jezelf en anderen niet in de sportieve ontwikkeling.

  Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag en voelt je medeverantwoordelijk voor dat van een ander. S.V. Lopik vindt het vanzelfsprekend dat je:

  • je altijd houdt aan de spelregels op het veld, maar ook daarbuiten
  • de consequenties aanvaardt van je eigen gedrag
  • je laat aanspreken op je gedrag en eigen verantwoordelijkheid
  • anderen op hun verantwoordelijkheid aanspreekt, wanneer je iets ziet of hoort dat niet klopt.