• Het bestuur van S.V. Lopik heeft de ambitie uitgesproken de voetbalvereniging zowel in sportief als organisatorisch opzicht toekomstbestendig te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het kunnen beschikken over een kunstgrasveld. In dat kader heeft het bestuur van S.V. Lopik in 2023 opnieuw gekeken naar de (financiële) haalbaarheid van de aanleg van een kunstgrasveld.

    Om de complete financiering van het kunstgrasveld haalbaar te maken heeft S.V. Lopik - naast een eigen bijdrage - een obligatieplan in het leven geroepen. Door de uitgifte van obligaties creëert S.V. Lopik tijdelijk extra financiële middelen voor de realisatie van een modern kunstgrasveld.

    De obligaties zijn voor bedrijven verdeeld in certificaten van nominaal € 5.000,-, € 2,500,- en € 1.250,-. Voor leden, donateurs, vrijwilligers en anderen die S.V. Lopik een warm hart toedragen, hebben de certificaten een waarde van nominaal € 1.000,- en € 500,-. Over deze bedragen kan eventueel jaarlijks een rente van 1% worden vergoed. Per jaar (met ingang van 2024) wordt een aantal obligaties uitgeloot om terugbetaald te worden. Na een periode van 10 jaar is de lening afgelost en heeft iedereen zijn geleende bedrag weer terug.

    Klik op deze link om het reglement van de obligatielening te bekijken.