• Privacy bij S.V. Lopik

  SV Lopik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In het Privacyreglement geven wij aan hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. S.V. Lopik doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  S.V. Lopik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk je inschrijving bij onze vereniging en aanmelding bij de KNVB.
  • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, deze geef je bij inschrijving.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van jouw persoonsgegevens.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  Hieronder vind u de link naar het volledige Privacyreglement.