• UITGESTELD | Uitnodiging algemene ledenvergadering | 17.11.2021

  1 nov 2021
 • Het bestuur van S.V. Lopik nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 17 november om 20.00 uur in de kantine van S.V. Lopik. Vanzelfsprekend houden we op deze avond rekening met de op dat moment geldende coronaregels.

  Wilt u punten inbrengen naar aanleiding van onderstaande agenda? Stuur ze dan uiterlijk 8 november naar info@svlopik.nl. Op de agenda staan het financieel verslag van het seizoen 2020/2021 en de begroting voor het seizoen 2021/2022, alsmede een update van alle commissies binnen het bestuur.

  We zijn nog steeds op zoek naar een kandidaat-bestuurslid Activiteiten. Mocht jij je kandidaat willen stellen voor deze bestuursfunctie binnen S.V. Lopik, dan kan dit bij onze secretaris, Franka Keja (info@svlopik.nl).

  Graag tot ziens op woensdag 17 november!

  Agenda algemene ledenvergadering S.V. Lopik
  01. Opening
  02. Ingekomen stukken en mededelingen
  03. Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 maart 2021
  04. Mondelinge update Voetbaltechnische zaken, Sponsoring & PR en Algemene zaken
  05. Voorstel aanpassing statuten en huishoudelijk reglement (WBTR en nieuwe penningmeester)
  06. Contributie seizoen 2022/2023
  07. Verslag kascontrole
  08. Financieel verslag seizoen 2020/2021 en de begroting seizoen 2021/2022
  09. Rondvraag
  10. Sluiting