• Uitnodiging algemene ledenvergadering | 15 november 2023

  7 nov 2023
 • Het bestuur van S.V. Lopik nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 15 november om 19:30 uur in de kantine van S.V. Lopik.

  Op de agenda staan het financieel verslag van het seizoen 2022/2023 en de begroting voor het seizoen 2023/2024, alsmede de verkiezingen van bestuursleden en een update van alle commissies binnen het bestuur. Wil je punten inbrengen naar aanleiding van onderstaande agenda? Stuur ze dan uiterlijk 10 november naar info@svlopik.nl.

  Voor wat betreft de bestuursverkiezingen is Ernst-Peter Scheffer (Penningmeester) aftredend en herkiesbaar. Verder zijn Geert Brokking/Ruben Dorresteijn (Sponsoring) en Dave van den Bosch (VTZ Jeugd) inmiddels gestopt als bestuursleden en is het bestuur nog steeds op zoek naar een bestuurslid Activiteiten. Gelukkig hebben we voor een aantal van de genoemde functies kandidaten gevonden. Mocht jij je kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie binnen S.V. Lopik, dan kan dit bij onze voorzitter Robert Bakker (voorzitter@svlopik.nl).

  Graag tot ziens op woensdag 15 november!

  Bestuur S.V. Lopik


  Agenda algemene ledenvergadering S.V. Lopik


  01. Opening

  02. Ingekomen stukken en mededelingen

  03. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 november 2022

  04. Mondelinge update Voetbaltechnische zaken, Sponsoring & PR en Algemene zaken

  05. Verkiezingen bestuursfuncties per juni 2023:

        Secretaris
        Vacant | kandidaat: Lois Belo

        Sponsoring & PR
        Geert Brokking en Ruben Dorresteijn – gestopt per juni 2023 | Kandidaat: Jelle Lamens

        Voetbaltechnische zaken Jeugd
        Dave van den Bosch – gestopt per juni 2023 | Kandidaat: Jacco Borst

        Voetbaltechnische zaken Senioren
        Nieuwe bestuursfunctie | Kandidaat: Johan Lamens

        Wedstrijdzaken
        Nieuwe bestuursfunctie | Kandidaat: Richard Counotte

        Penningmeester
        Ernst-Peter Scheffer – aftredend per juni 2023 - herkiesbaar

  06. Update ‘Realisatie kunstgrasveld’

  07. Contributie seizoen 2024/2025

  08. Verslag kascontrole

  09. Financieel verslag seizoen 2022/2023 en de begroting seizoen 2023/2024

  10. Rondvraag

  11. Sluiting