• Uitnodiging Buitengewone Algemene ledenvergadering

  19 nov 2023
 • Het bestuur van S.V. Lopik nodigt alle (bonds)leden en donateurs van harte uit voor een buitengewone algemene ledenvergadering op woensdag 22 november om 19:30 uur in de kantine van S.V. Lopik. Op de agenda staat de toestemming voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportpark van S.V. Lopik.

  Het bestuur zal het (financiële) voorstel voor de aanleg van een kunstgrasveld aan de leden en donateurs voorleggen en toelichten. Vervolgens wordt aan de aanwezige leden en donateurs om instemming gevraagd. Voor deze goedkeuring dient tenminste twee derde van de leden aanwezig te zijn. Indien geen twee derde van de leden aanwezig is, wordt er een tweede vergadering gehouden. Ongeacht het aantal aanwezige leden kan er dan een besluit worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

  Wie kunnen er stemmen?
  Alle leden, bondsleden, donateurs, ereleden en leden van verdienste van S.V. Lopik kunnen tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering hun stem uitbrengen. Een bondslid is iemand die bij onze vereniging een voetbalgerelateerde functie heeft. Het gaat dan om spelers, clubscheidsrechters, grensrechters, trainers/leiders, het wedstrijdsecretariaat, de ledenadministratie, de medische staf, commissieleden (bijvoorbeeld: activiteiten, onderhoudsteam), gastheer/-vrouw, consul, kantinebeheer en bestuursleden. Pupillen- en juniorenleden hebben conform onze statuten geen stemrecht.

  Verhinderd, maar wel meestemmen?
  Als je niet aanwezig kunt zijn bij de buitengewone algemene ledenvergadering, maar wel graag je stem wilt laten horen, dan kun je iemand machtigen namens jou je stem uit te brengen. Dat kan via dit machtigingsformulier. Zorg ervoor dat de ingevulde machtiging vóór aanvang van de vergadering per mail is verzonden naar info@svlopik.nl.

  Als er tijdens de algemene ledenvergadering een positief besluit wordt genomen, dan kunnen de werkzaamheden naar verwachting begin januari worden gestart.

  Graag tot woensdag!

  Bestuur S.V. Lopik