• Het bestuur van S.V. Lopik nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 22 maart 2021 om 19.45 uur. Door de huidige situatie zal deze vergadering dit keer online – via Microsoft Teams - plaatsvinden. U kunt deelnemen door op onderstaande link te klikken:

  Titel: Algemene Leden Vergadering S.V. Lopik
  Tijd: 22 mrt. 2021 19:45:00

  Deelnemen via uw computer of mobiele app
  Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

   

  Wilt u punten inbrengen naar aanleiding van onderstaande agenda? Stuur ze dan uiterlijk 18 maart naar info@svlopik.nl.

   

  Op de agenda staan het financieel verslag van het seizoen 2019/2020 en de begroting voor het seizoen 2020/2021, alsmede de verkiezingen van bestuursleden en een update van alle commissies binnen het bestuur.

  Voor wat betreft de bestuursverkiezingen zijn Robert Bakker (voorzitter) en Franka Keja (secretaris) aftredend en herkiesbaar. Verder heeft Ernst-Peter Scheffer zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester. Ten slotte zijn we nog steeds op zoek naar een bestuurslid voor alle activiteiten binnen onze vereniging. Mocht jij je kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie binnen S.V. Lopik, dan kan dit bij onze secretaris Franka Keja (info@svlopik.nl).

   


  Agenda algemene ledenvergadering S.V. Lopik

   

  01.  Opening

   

  02.  Ingekomen stukken en mededelingen

   

  03.  Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november 2019

   

  04.  Verkiezingen bestuursfuncties per juni 2021:

   

         Voorzitter
         Robert Bakker – herkiesbaar

         Secretaris
         Franka Keja – herkiesbaar

         Penningmeester
         Ernst-Peter Scheffer – kandidaat         
        

   

  05.  Mondelinge update Voetbaltechnische zaken, Sponsoring & PR en Algemene zaken

   

  06.  Contributie seizoen 2021/2022

   

  07.  Prijsverhoging consumpties kantine

   

  08.  Verslag kascontrole

   

  09.  Financieel verslag seizoen 2019/2020 en de begroting seizoen 2020/2021

   

  10.  Rondvraag

   

  11.  Sluiting