• Vanwege het coronavirus hebben we besloten onze Algemene Ledenvergadering, die deze week gepland stond, tot nader order uit te stellen.

    Het heeft onze voorkeur een fysieke vergadering te houden, zodat ook de leden die niet zo handig zijn op de digitale snelweg, aanwezig kunnen zijn. Bovendien zijn we van mening dat een bestuurswisseling (penningmeester) ‘live’ moet plaatsvinden.

    In onze statuten is bepaald dat de Algemene Ledenvergadering uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaatsvinden. Voor het boekjaar 2019/2020 is dit dus uiterlijk ‪31 december 2020‬. Via een speciale wet mogen verenigingen de Algemene Ledenvergadering met maximaal vier maanden uitstellen. Het bestuur zal dus voor 30 april 2021 een nieuwe datum plannen. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. Wij hopen je op korte termijn te kunnen informeren over de nieuwe datum van de Algemene Ledenvergadering en vertrouwen op jouw begrip voor de huidige situatie.